เว็บ thebangkokinsight กล่าวว่า รายงานข่าวสารจากกรมสรรพสามิต เจาะจง การยาสูบแห่งเมืองไทย (ยสท.) ได้ส่งราคาปลีกยาสูบแบรนด์ต่างๆของ ยสท. ทั้งผองให้กรมสรรพสามิต เพื่อเสียภาษีอากรตามอัตราใหม่ที่มีผลบังคับใช้ โดยภาษีใหม่มีการปรับทั้งสิ้น ในส่วนการจัดเก็บตามจำนวนจาก 1.20 บาทต่อมวน เป็น 1.25 บาทต่อมวน  บาคาร่า
 
ดังนี้ จากอัตราภาษีใหม่ทำให้ ยสท. จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงราคายาสูบจากเดิมซองละ 95 บาท เป็นซองละ 102 บาท หรือมากขึ้นซองละ บาท ส่วนยาสูบที่เดิมราคาซองละ 60 บาท เปลี่ยนแปลงราคาเป็นซองละ 66 บาท หรือมากขึ้น บาท โดยราคาปลีกยาสูบใหม่ของ ยสท. ส่งผลเมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคม 64   สล็อตออนไลน์

สำหรับในการเก็บภาษีตามค่ายังเป็น อัตรา จากที่เก็บ 20% ของราคาปลีกซองละไม่เกิน 60 บาท รวมทั้ง 40% สำหรับราคาปลีกที่เกิน 60 บาท เป็น 25% ของราคาปลีกซองละไม่เกิน 72 บาท แล้วก็ 42% สำหรับราคาปลีกที่เกิน 72 บาท  เว็บพนัน

ในส่วนของยาสูบนำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันยังไม่มีการปรับราคาให้สูงขึ้นค้าปลีกใหม่ โดยคาดว่าจะขยับขึ้นภายในสิเดือน ตุลาคม 64 หรือต้นเดือน เดือนพฤศจิกายน นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *